โทรศัพท์
Mail Us
admin@ticpa.or.th
Deepfake
Date : 19/06/2024
Deepfake คือเทคโนโลยีที่ใช้สร้างสื่อสังเคราะห์เพื่อปลอมแปลงลักษณะบุคคลต่าง ๆ ผ่านสื่อวิดีโอรวมถึงภาพถ่าย และการบันทึกเสียงโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบ การเรียนรู้เชิงลึก 
‘สแกนใบหน้า’ หนึ่งรูปแบบการยืนยันตัวตนสุดฮิต

           การสแกนใบหน้า (Face Verification Service หรือ FVS) ถือเป็นหนึ่งรูปแบบของการยืนยันตัวตนยอดฮิตที่ผู้ให้บริการและเจ้าของแอปพลิเคชันจำนวนมากต่างนำมาใช้ในการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเข้าใช้งานแอปพลิเคชันกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสะดวกรวดเร็ว เพียงแค่หยิบมือถือ กดสแกน ก็สามารถยืนยันตัวตนได้ภายในเสี้ยวนาทีโดยไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเหมือนอย่างการสแกนลายนิ้วมือหรือรูม่านตา ที่สำคัญช่วยยกระดับความเชื่อมั่นและความแม่นยำในการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ควบคู่กับการยืนยันตัวตนด้วย Password และ OTP ซึ่งนิยมใช้อย่างมากในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ หรือธุรกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะถูกปลอมแปลงหรือสวมสิทธิ์สูงแม้จุดประสงค์ของการสแกนใบหน้าจะนำมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจ แต่กลับเป็นจุดอ่อนที่ทำให้หลายคนเกิดความกังวลว่า แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าภาพที่สแกนไปนั้นเป็นการสแกนจากใบหน้าของคนจริงๆ ไม่ใช่เป็นภาพถ่ายหรือภาพวิดีโอ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจาก ThaID ได้ช่วยคลายข้อสงสัยว่าหากเป็นการลงทะเบียนกับ ThaID จะมีการถ่ายภาพใบหน้าและจะมีการตรวจสอบว่าภาพใบหน้าที่ถ่ายนั้นเป็นภาพใบหน้าของคนจริงๆ หรือ ถ่ายจากรูปภาพหรือวิดีโอ ภายใต้การตรวจสอบของเทคโนโลยีตามที่มาตรฐานสากลกำหนด  และในการลงทะเบียนจะมีการตรวจสอบเปรียบเทียบใบหน้าถึง 3 รูปภาพด้วยกัน ประกอบด้วย รูปภาพที่ 1 คือ รูปภาพที่ปรากฏอยู่บนหน้าบัตรประจำตัวประชาชน รูปภาพที่  2  คือ ภาพถ่ายตนเอง (Selfie) ที่ถ่ายขึ้นใหม่ รูปภาพที่ 3 คือ รูปภาพที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล ทั้ง 3 ภาพต้องบอกได้ว่าเป็นคนเดียวกัน การลงทะเบียนใช้งาน ThaID จึงจะเสร็จสมบูรณ์ เช่นเดียวกับทางฝั่ง NDID ผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในฝั่งของภาคการเงินก็จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดไม่ต่างกัน เนื่องจากเป็นการยืนยันตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
 

อ่านต่อ คลิกที่นี่ 

ที่มา :  ETDA