โทรศัพท์
Mail Us
admin@ticpa.or.th
สวัสดีปีใหม่รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Date : 28/10/2022
คุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ นายกสมาคม และสมาชิก เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
คุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ นายกสมาคม และสมาชิก เข้าสวัสดีปีใหม่
คุณพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม