โทรศัพท์
Mail Us
admin@ticpa.or.th
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมใจ Digital Asia Hub Thailand
Date : 28/10/2022
คุณกรัณย์พล  อัศวสุวรรณ อุปนายกเป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมใจในงาน " Digital Asia Hub Thailand ระหว่าง ETDA...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมใจ Digital Asia Hub Thailand
 
คุณกรัณย์พล  อัศวสุวรรณ อุปนายกเป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมใจในงาน
" Digital Asia Hub Thailand ระหว่าง ETDA และ Digital Asia Hub Hong Kong "
ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักในการดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ระหว่าง ETDA ร่วมกับสภาและสมาคมยักษ์ใหญ่ของไทย