โทรศัพท์
Mail Us
admin@ticpa.or.th
เสวนาวิชาการในการพัฒนาบริหารอินเทอร์เน็ตไทย
Date : 02/11/2022
TISPA ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดงาน เสวนาวิชาการ...
TISPA ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จัดงานเสวนาวิชาการความร่วมมือระหว่าง กทช กับ ISP ในการพัฒนาบริหารอินเทอร์เน็ตไทย
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2552 ณ สำนักงาน กทช