โทรศัพท์
Mail Us
admin@ticpa.or.th
การประชุมใหญ่สามัญสมาคมผู่ให้บริการอินเทอร์เน็ตและคลาวด์ไทย
Date : 19/05/2023
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและคลาวด์ไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาคมประจำปีขึ้น ณ ห้องบอร์ดรูม บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและคลาวด์ไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาคมประจำปีขึ้น ณ ห้องบอร์ดรูม บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย อาคารไทยซัมมิท ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 16 ราย