โทรศัพท์
Mail Us
admin@ticpa.or.th
งานสัมมนา พ.ร.ฎ. Digital ID และ พ.ร.ฎ. Digital Service Platform
Date : 22/08/2023
คุณมรกต  กุลธรรมโยธิน นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและคลาวด์ไทย กล่าวเปิดงานสัมมนา พ.ร.ฎ. Digital ID และ พ.ร.ฎ.Digital Service Platform  
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและคลาวด์ไทย (TICPA) จัดสัมมนาพ.ร.ฎ. Digital ID และ พ.ร.ฎ. Digital Service Platform  โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก ETDA มาให้ความรู้กับสมาชิก