โทรศัพท์
Mail Us
admin@ticpa.or.th
Thailand Cloud & Datacenter Convention 2023
Date : 17/11/2023
Thailand Cloud & Datacenter Convention 2023 at Siam Kempinski Hotel, Bangkok
คุณมรกต กุลธรรมโยธิน นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและคลาวด์ไทย (TICPA) Guest of Honor Speech ในนาม TICPA
กล่าวต้อนรับและเปิดงาน Thailand Clound and Data Center Convention 2023 (#THCDC
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566  ณ Siam Kempinski Hotel, Bangkok
จากนั้นเวลา 12.30 น. มีพิธีลงนาม MOU  ระหว่าง TICPA และ W.media ณ ห้อง Plenary Hall 
TICPA เป็น Strategic Partner ของ W.Media ผู้จัดงาน Thailand Clound and Data Center Convention 2023
ทั้งนี้ใน Panel discussion  มีสมาชิกจาก TICPA โดย Mr. Kelly Walker  (True IDC) , คุณศานิต  เกษมสันต์ ณ อยุธยา (NTTDATA)
และคุณธนวัฒน์  วิวัฒน์พาณิชย์ (SYMPHONY)  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการเลือกใช้บริการ Cloud เพื่อลดต้นทุนในองค์กร